ឆ្នាំថ្មីរូបរាងថ្មី៖ និន្នាការចំនួន ៨ ដែលត្រូវសាកល្បងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

មិនថាគោលដៅរបស់អ្នកសមឬរៀនសរសេរកូដទេឆ្នាំ ២០១៥ គឺសុបិនធំ។ សម្រាប់ទូខោអាវថ្មីរបស់អ្នក? Karlie Kloss ផ្តល់ជូននូវការមើលជាមុននៃរូបរាងស្រស់បំផុតនៃនិទាឃរដូវដើម្បីបំផុសគំនិតអ្នក។

ល្អ​បំផុត


ប្រភេទ

អត្ថបទដែលពេញនិយម