និន្នាការសម្រស់ល្អបំផុតទាំង ១៣ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

នៅពេលដែលឆ្នាំជិតមកដល់សូមក្រឡេកមើលទៅកំពូលសក់ក្រចកនិងនិន្នាការតុបតែងមុខឆ្នាំ ២០១៣។ ពីការកាត់សក់តារាល្បី ៗ រហូតដល់បបូរមាត់ពណ៌ទឹកក្រូចភ្លឺទាំងនេះគឺជាសម្រស់ទាំង ១៣ ដែលយើងបានឃើញ (និងចូលចិត្ត) បំផុត។